Prairietuinen

mens – planeet -verbinden

<< terug

Prairietuinen

De prairietuinen die we reeds aanlegden blijken heel onderhoudsarm te zijn en flexibel genoeg om zich te kunnen aanpassen aan vele moeilijke situaties… Zo plantten we succesvol prairietuinen aan als speelgroen bovenop een betonvlakte, op verzoute parkeerplaatsen, tussen bouwpuin, op sterk vervuilde gecompacteerde grond, maar ook gewoon als sier-voortuintje, kruidentuin en als arbeids-extensief bedrijventerrein ter vervanging van saaie gazonvlaktes… Prairietuinieren werd ook een essentieel onderdeel van de manier waarop we onze eigen permacultuurtuin aanleggen en beheren. Dankzij de toepassing van prairietuinprincipes kunnen we veel complexere polyculturen samen stellen die het reductionisme van de combinatieteelt ver overgroeien…

Natuurlijke graslanden

Prairietuinen zijn eigenlijk een nabootsing van natuurlijke graslanden en ruigtes. Door de studie van deze biotopen heeft men bepaalde patronen en wetmatigheden ontdekt. Deze patronen komen voor in alle natuurlijke graslanden waar ook ter wereld. Door deze patronen te gaan nabootsen, maar dan met door ons gekozen planten, krijg je een tuin die zich net zoals een natuurlijk grasland of ruigte gedraagt…

Samenstelling

Een typische prairietuin bestaat uit vaste planten, grassen, bollen met een aanvulling van één- en tweejarige zichzelf uitzaaiende pendelplanten. Ze worden als babyplantje aangeplant op de juiste plantafstanden en in de juiste verhoudingen. Zo staat alles op 2 jaar tijd dichtgegroeid. Meestal wordt er na aanplanting gemulcht met een laag mineraalrijk gesteente (lava). Maar ook ander mulchmateriaal kan gebruikt worden afhankelijk van het beoogde eindresultaat.

Vanaf dan geeft je het terug aan de natuur. Hoe minder je gaat onderhouden, hoe beter. Een prairietuin onderhoudt zichzelf! De tuin is voortdurend in evolutie. Geen dag ziet hij er hetzelfde uit! De eerste zomer zullen de eenjarigen de show stelen en ziet je tuin eruit als een bloemenweide. In jaar 2 zal je merken dat je tuin plots de hoogte inschiet en vanaf jaar 3 wordt de structuur van de langer levende vaste planten duidelijk.

Onderhoud

Eenmaal gevestigd beperkt het onderhoud zich tot slechts één jaarlijkse maaibeurt. Aan het einde van de winter. Het maaisel wordt afgevoerd en elders in de tuin gebruikt als mulch, compost, voedsel voor paddenstoelen, veevoer of biochar.

Trekpleister voor bijen en vlinders

In een goed samengestelde prairietuin staan van vroeg in de lente tot laat in de herfst verschillende dingen in bloei. In de winter eindigt de prairietuin haar cyclus als ijs-berijpt sprookjeslandschap. Door de massale aanwezigheid van insectenlokkende planten is de prairietuin een ware trekpleister voor bijen en vlinders. Al deze insecten lokken op hun beurt mezen, zwaluwen, vleermuizen en amfibieën naar de tuin. In de winter worden de zaaddozen druk bezocht door allerhande zaadetende vogels.

Hoe ga je te werk?

Maak eerst een lijstje van alle soorten die het in jouw eco-range goed zullen doen. Je mag gerust planten combineren uit verschillende werelddelen. Als ze van nature in soortgelijke biotopen voor komen is de kans groot dat ze het goed met elkaar zullen vinden…

Daarna deel je deze planten in volgens het prairietuin-schema:

5-10% Solitair- en structuurplanten: deze zijn langlevend en gedurende het grootste deel van het jaar duidelijk aanwezig…Hiermee maak je ritmes en bedrijf je architectuur.
40-45% Aspectplanten: deze vaak polvormende planten zijn opvallend gedurende een kortere periode in het jaar. Hiermee bepaal je het seizoensverloop.
45-50% Weefplanten en bodembedekkers: deze vaak kruipende planten weven alles aan elkaar, ze zijn minder opvallend maar zorgen voor harmonie in de beplanting.
5-10% Pendelplanten: kortlevende planten die zich overvloedig uitzaaien en elk gaatje blote aarde opvullen.
+Strooiplanten: Dit zijn meestal lentebollen. Ze verschijnen na de maaibeurt en zijn alweer verdwenen als het bladerdek zich boven hun sluit. Ze zorgen voor kleur & geur en leven vroeg in het seizoen.
Dan bereken je hoeveel planten je nodig hebt van elke soort om tot een volledig dichtgegroeide bodem te komen.

Daarna zet je je planten uit volgens je prairietuin-schema. Dus eerst de structuurplanten, dan aspectplanten, dan de wevers, de pendelaars en de strooiplanten. Hier ben je echt creatief/intuïtief bezig. Je bent aan het schilderen met planten.

Als alles uitgezet staat kan je beginnen aanplanten…

Gemout vzw kan je gedurende heel dit proces begeleiden. Je mag overal meehelpen. Vaak doen we al het werk voor jou en hoef jij alleen maar te genieten…
bron: mier.be

<< terug