Blog

GEMOUT vzw geselecteerd voor de Burgerschool

GEMOUT vzw is samen met 11 andere burgerinitiatieven geselecteerd voor de Burgerschool in Vlaams-Brabant.

De burgerschool is een school door en voor burgers, een broedplek voor klimaatinitiatieven om elkaar via professionele coaching naar een hoger niveau te tillen waarin echte participatie centraal staat.

Klimaatpioniers

Klimaatpioniers die een burgerinitiatief of sociale onderneming hebben gestart, kunnen terecht bij de Burgerschool voor advies en ondersteuning. De geselecteerde organisaties worden in groep begeleid door een professionele coach.

We komen terecht in een netwerk van inspirerende initiatieven waar we zelf nog veel van gaan kunnen opsteken.

De burgerschool werd gelanceerd door Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter leefmilieu met ondersteuning van de Provincie Vlaams-Brababant.

Share
Read more