Voedselbos

mens – planeet -verbinden

Aanplanten

Via onze Goesting In Groen projecten promoten wij ook de aanleg van een voedselbos (forest garden) / bostuin.

Nabootsen van een natuurlijk bos

In een voedselbos worden verschillende meerjarige, nuttige & eetbare planten met bomen gecombineerd die een natuurlijk bos nabootsen. Een voedselbos mag zich dus natuurlijk gedragen en vraagt bijgevolg erg weinig onderhoud… Het grootste werk na de opstartfase is eigenlijk oogsten.

Polycultuur >< Monocultuur

Door het toepassen van polyculturen ipv monoculturen & rekening te houden met de gelaagdheid (kruidlaag, struiklaag, bomenlaag) komt een zelfregulerend systeem tot stand.

Een voedselbos is echter niet zomaar verschillende productieve bomen naast elkaar planten, dit noemen we een boomgaard. Als je een productief voedselbos opstart, volstaat het niet om in het wilde weg wat boompjes te planten en die dan aan hun lot over te laten. Dan krijg je na een paar jaar een distel- en brandnetelveld, met hier en daar wat boompjes en misschien wat fruit, maar je honger zul je er niet mee stillen. Zo werkt het niet.

Begeleidingstraject voedselbos

De aanleg van een voedselbos vergt een vrij grote voorkennis. De functionaliteit van je voedselbos op lange termijn staat of valt met een goede voorbereiding en het toepassen van de juiste beheermethodes. Specialistenwerk dus…

Wij begeleiden je gefaseerd met de opstart & eventuele aanleg van je voedselbos. Je hoeft niet alle studie- en planwerk zelf te doen. Wij doen dat voor jou. Daarnaast organiseren we voor jou ook de zware werken. Het enige dat jij moet doen is meegroeien met je voedselbos, tuinieren en genieten van het buitenleven…

 
U kan beroep doen op Gemout vzw voor advies, begeleiding, opstart & aanleg van uw voedselbos.
begeleiding voedselbos