Over Ons

GEMOUT

Zag het het levenslicht op 1 mei 2014 met als thuis het oude Gemeentehuis van Outgaarden

Wie is wie?

In de huidige westerse wereld wordt er veel van ons gevraagd. Goed studeren, in elke hobby de beste zijn, er goed voorkomen, grote reizen maken, mooi huis, kinderen grootbrengen, de perfecte ouder & partner zijn en daarboven op ook nog eens een goed betaalde job om al deze, zelf opgelegde, verplichtingen na te komen.

Dit was voor ons geen optie. Wij willen ons leven vullen met de dingen waar wij blij van worden. Wij gaan voor een kwaliteitsvol leven, bewust in harmonie met de natuur. Verbonden met alles om ons heen. Onze liefde voor de natuur is dan ook heel groot. Hier willen wij dan ook kost wat kost zorg voor dragen. 

Voor ons houdt dat ook in dat we nadenken over de plek waar we wonen, hoe we eten, wat we kopen, waar we werken, hoe we onze kinderen grootbrengen en vooral hoe we voor onszelf zorg dragen om dit allemaal te kunnen verwezenlijken. Het omarmen van de eenvoudige dingen, het herontdekken van onze wilde kant(en) en de groene oase toelaten in plaats van de betonnen jungle.

We droomden er allebei van om een project op te starten waarmee we mensen kunnen inspireren om ook een kwaliteitsvol leven te gaan leiden. Een project waar zelfzorg, zorg voor elkaar en het delen van overvloed centraal staan.

Begin 2014 kochten we het oude gemeentehuis te Outgaarden en dit was dan ook het begin van GEMOUT. GEMOUT heeft al vele vormen aangenomen, net zoals ons gezin dat ook doet. GEMOUT groeit met ons mee. We experimenteren, proberen, voeren uit, evalueren en bewandelen zo ons pad, met vallen en opstaan.

Het allerbelangrijkste dat we willen meegeven is: ga op zoek naar hoe jij wil leven.

Wat we je toewensen is: dat je terug dicht bij jezelf komt en zo ook dichter bij de natuur. De natuur is een geweldige bron van inspiratie en inzicht als het gaat om het maken van keuzes.