Blog

Moutgaard GroeiFonds 

Wij geloven in openbare plekken waar er samen geproefd, geoogst en beleefd kan worden van al het lekkers & moois dat de natuur te bieden heeft.

Wij doen dan ook een warme oproep om meter/peter te worden van de Moutgaard, een openbaar voedselbos te Outgaarden.

Je kan ook een een meter- of peterschap cadeau doen aan familie of vrienden.

Uw bijdrage helpt mee een openbaar voedselbos te laten groeien.

De Moutgaard ontstond in 2016 als groene, duurzame ontmoetingsplek en gemeenschappelijke volkstuin op openbaar domein (eigendom gemeente Hoegaarden). Stap voor stap evolueert de Moutgaard naar een veelzijdig voedselbos met buitenkeuken, dieren, kampeergelegenheid & amfitheater.

Indien je voor een bepaald bedrag je boompje bijdraagt zijn er nog leuke extra’s aan verbonden.

Je kan dit hier doen via onze groeifonds website.*

“Vertrouwen hebben in en het ritme aanvaarden van de natuur, is evident in de Moutgaard. Net zoals je kennis vergroten en delen”


* De actie blijft lopen zolang de voorraad strekt 

Share
Read more

Aarschot & Overijse zijn een voedselbos rijker

begeleiding voedselbos

In Aarschot en Overijse werden, mede onder onze begeleiding, 2 voedselbossen opgestart. Op deze plekken gaan de eigenaars volop voor overvloed in boom-, struik- & kruidlaag.

Deze polyculturen, die een natuurlijk bos nabootsen, mogen zich natuurlijk gedragen & vragen bijgevolg erg weinig onderhoud.

Bij opstart is dit heel wat plan(t) werk. Na de opstartfase is het grootste werk nadien eigenlijk oogsten (of terug aan de natuur geven).

We zijn zeer dankbaar dat wij zo een mooie projecten mee mogen begeleiden.

Meer info over voedselbossen

Share
Read more

Planter Planter at De Moutgaard

Afgelopen zaterdag werden er heel wat bomen, struiken & planten in de grond gestoken aan de Moutgaard.

2 aanhangwagens bougevol plantgoed werden ingekuild, wachtend op hun definitieve plek.
Een zeer optimistisch plan.

Om klokslag 14u zouden we aan de slag gaan. De lokale pers was als eerste op de afspraak. Dus eerst een fotooke.
De lach, voor de flits afging, kwam zeer spontaan. Koffieke, theeke & dan aan het werk.

Alles wat we planten is (misschien niet op het eerste zicht) eetbaar.

Wat werd er zoal geplant?

Enkele bomen van groot formaat:
– zomereik (Quercus robur)
– kastanje (Castanea sativa ‘Lyon’)
– okkernoot (Juglans regia ‘Buccaneer’)
– haagbeuk (Carpinus betulus)
– zwarte moerbei (Morus nigra)

Bovenstaanden zijn de grootste bomen van de voedselbosrand. De bomen schermen, samen met de haag, de moestuin  af van de wind. De éénjarigen komen zo in een microklimaat terecht, waar ze van gaan genieten.

Ondersteunende struiken.

De eetbare struikengordel omsluit de ganse N/W kant & bevat oa: verschillende soorten olijfwilg (Elaeagnus), duindoorn (Hippophae), hazelaar, meidoorn, hondsroos (Rosa canina), sleedoorn, spaanse aak/veldesdoorn, vlier,…

Aan de noordkant werd gekozen voor groenblijvende olijfwilg (var. ebbingei & pungens). Deze kunnen ook tijdens de wintermaanden de koude noordenwind wat tegenhouden. De duindoorns werden in de buurt van de grote bomen geplaatst. Beiden fixeren stikstof in de grond. De speciale wortelknolletjes (rhizobia) van de struiken zetten luchtstikstof om in stikstofverbindingen. Deze planten maken dus hun eigen voedingsstoffen en de planten/bomen in de omtrek kunnen hier dus mee van profiteren.

Nabootsing van de gelaagdheid van een bos.

Voor de grote bomen krijgen de halfstam fruitbomen hun plaats. Deze komen aan de druiprand van de grote bomen te staan. Een goede planning en kennis van de verschillende bomen is een vereiste opdat deze allen tot hun recht kunnen komen. Voor de fruitbomen komen bessen ed. Op deze manier ontstaat een mooie eetbare bosrand waarin alle lagen (kruiden, struiken, bomen) van een bos vertegenwoordigd zijn. Eetbare klimmers & eetbare bodembedekkers als extra lagen maken het plaatje compleet.

Ondanks al het harde werk kregen we echter nog niet alles geplant.
Dit gebeurt tijdens de komende instuifmomenten.

Na al dat harde labeur was er tijd voor soep, ambachtelijk brood, iets warms & wat gerstenat. Zalig!

Op deze manier gaan we stap voor stap op weg naar meer lokale voedselvoorziening.

Kweken van voedsel en natuurbehoud hoeven niet lijnrecht tegenover elkaar te staan, maar kunnen hand in hand gaan. #permacultuur

De moutgaard bevindt zich op een stuk grond dat eigendom is van de gemeente. Andere openbare plaatsen kunnen hiervoor zeker ook gebruikt worden. Goed voor mens, dier & natuur. Win-win-win dus!

Bij deze willen we graag alle vrijwillige planters  bedanken voor het trotseren van de koude & nattigheid.

Ook een oprechte DANKUWEL aan onze trouwe volgers, de bezoekers van onze volkskeuken, de mensen bij wie we designsessies mochten houden, bomen, struiken & planten in de grond gestoken hebben, aan bomen gesnoeid hebben,… dankzij  jullie bijdrage/steun is het mogelijk om een mooi, eetbaar landschap te creëren op openbaar domein.

Share
Read more

De Moutgaard: de eerste zelfpluktuin te Hoegaarden

De toekomst van de Moutgaard als zelfpluktuin

Voor de zomer kregen we van het gemeentebestuur Hoegaarden te horen dat onze kandidatuur voor de ganse voetbalsite niet weerhouden werd. De Moutgaard wordt helaas niet vergroot. Wij wensen de nieuwe erfpachter veel succes met zijn project.

We kunnen vanaf nu dus verder gaan met de inrichting van de huidige locatie. De Moutgaard wordt de eerste kleinschalige Permacultuur zelfpluktuin, gebaseerd op CSA, te Hoegaarden.

Wablieft?
Een CSA staat voor Community Supported Agriculture, landbouw gedragen door de gemeenschap.

Concreet: de leden betalen aan het begin van het jaar een vaste bijdrage & kunnen hiervoor gedurende een gans jaar groenten, fruit, kleinfruit,…. oogsten. De leden hebben ook inspraak welke teelten, fruit, ed. zij graag op hun bord willen hebben.

Tijdens het opstartjaar wordt de deelnermerslijst bewust beperkt gehouden.
Het is dus nog niet mogelijk om hiervoor in te schrijven.

Instuif @ de Moutgaard

Wekelijks plannen we ook 2 “instuif” momenten in de Moutgaard:
– vrijdag van 10u-13u
– zaterdag van 14u-17u.

Iedereen is welkom, om een of enkele uurtjes mee te werken, bij te leren en/of te ontspannen, genieten van de rust en het gezelschap in de buitenlucht.

>> Meer info over de Moutgaard

Share
Read more

Nieuw hoofdstuk Gemout vzw

In 2014 begon het verhaal van Gemout vzw. En zoals dat gaat in elk goed verhaal, sluit ook Gemout op tijd en stond een hoofdstuk af, om aan een volgend te beginnen.

Na veel overleg en denkwerk, hebben wij besloten om de ontmoeting op woensdag niet meer verder te organiseren.

Nieuw hoofdstuk

In het nieuwe hoofdstuk richten we ons met Gemout vzw volledig op de Moutgaard. Je weet wel, dat prachtig stukje grond palend aan de oude voetbalterreinen van Outgaarden.

We broeden nog op wat ideeën, maar hierover later meer.
Eerst gaan we in zomermodus 🙂

Bij deze nodige wij u dan ook van harte uit om komende woensdag 27 juni
(de leste goenstag)
de stock mee te komen ledigen. Er zijn nog voldoende sapjes, limonades & lekkere bieren op voorraad. Wij voorzien ook nog enkele andere lekkere dingen (oa uit eigen tuin).

Share
Read more

Permacultuur Ezelparadijs te Outgaarden

Een Ezelparadijs voor een heel leuk koppel uit Outgaarden, gebaseerd op de Permacultuur principes

Met dit ontwerp werd een eetbaar paradijs voor zowel de ezels, als de eigenaars gecreëerd.
Met dit principe verhogen we tevens de biodiversiteit. 

Een win-win-win voor zowel de dieren, de mens als de natuur.

Ontwerp weide

De weide werd zo ontworpen dat deze het natuurlijk gedrag van de ezels stimuleren. Het landschap werd opgebouwd rond de paden die de ezels zelf gekozen hebben. De ezels kunnen rondtrekken langs haagkanten, kruidenstroken, grasland, stenige ondergrond, bosjes,… en leidt tot een natuurlijker en gezonder trekgedrag van onze viervoetige vrienden.

Omvorming van kale en saaie weides

Tussen de graas- en trekstroken worden gemengde hagen aangeplant van zowel voor ezel als mens eetbare gewassen. Het beheer van deze hagen gebeurt, al grazend en knagend, door de ezels… Ook de bemesting en bodemvruchtbaarheid wordt door de dieren gedaan. Vaak worden deze hagen en bosjes op of aan de rand  van latrines geplaatst…Hierdoor ontstaat een savanne-achtig landschap. De savanne is de biotoop die het grootst aantal grazers ter wereld kan voeden. Door je kale weide om te vormen naar een savanne kan je op dezelfde oppervlakte een groter aantal dieren laten grazen zonder dat alles gedegradeerd raakt.

Productie van voedsel

De hagen worden opgevat als een gemengd meerlagig zelf-onderhoudend voedselproductiesysteem. Alle soorten worden zorgvuldig samengesteld zo dat ze een positieve invloed op elkaar hebben. We streven naar een zo groot mogelijke gelaagdheid: Hoogstamfruit en noten in de bovenlaag, daaronder laagstamfruit en hazelaars, daaronder bessen, druiven in de bomen, daaronder kruiden en vaste planten, en in aanvangsfase zelfs eenjarige groenten…

De vernatuurlijking van weides zijn een unieke kans om deze vaak ook erg gedegradeerde gronden op te bouwen tot plekken van overvloed…

Voor dit ontwerp zijn we de mosterd gaan halen bij verschillende hedendaagse landopbouw concepten:

Jaime Jackson – ‘Paddock Paradise®’
Mark Shepard – ‘Herstellende Landbouw’
Martin Crawford – ‘Forest gardens’

Het Permacultuur Ezelparadijs was een co-creatie van:
GEMOUT vzw & Viva Concept, een Mier Netwerk verbinding

Share
Read more

Volkstuin ‘de Moutgaard’ – Outgaarden

volkstuin de moutgaard

Volkstuin “De Moutgaard” is een open tuin in Outgaarden voor iedereen die rust wil vinden of samen wil tuinieren.

Vanaf het ontstaan van GEMOUT vzw dromen we van een groene ruimte waar we een grote gemeenschappelijke moestuin en een voedsel- en speelbos kunnen aanleggen. Met onze gezamenlijke volkstuin “De Moutgaard” realiseren we dit plan.

Wij danken de gemeente Hoegaarden om een mooi perceel ter beschikking te stellen van GEMOUT vzw!

Met “De Moutgaard” kunnen we de doelstellingen van Gemout vzw verder verwezenlijken. Onze doelstellingen zijn: een lokale ontmoetingsplaats creëren waar jong en oud elkaar leren kennen en een gedeelde educatieve demonstratietuin aanleggen waarin biologisch tuinieren en permacultuur een leidraad zijn.

Het plan van volkstuin

‘de Moutgaard’

klik hier om het plan te bekijken

Samen tuinieren en van elkaar leren

“De Moutgaard” wil een inspirerend voorbeeld zijn van natuurlijk tuinieren. Natuurlijk tuinieren betekent zonder gebruik van herbiciden, pesticiden en kunstmest. De tuin is toegankelijk voor iedereen en gedragen door vrijwilligers. Iedereen mag meewerken, meedenken, meeoogsten, meegenieten…

Samen weten we en kunnen we meer: kennis uit ervaring, overgeleverd van generatie op generatie, vanuit de permacultuur of de kruidenleer, … We leren van elkaar: iedereen die aan het project deelneemt, kan een steentje bijdragen aan een groeiende en bloeiende tuin.

Gezond lokaal samen eten

In “De Moutgaard” komt een buitenkeuken met overdekte zitplaats (een eenvoudige houtconstructie). Zo kunnen we oogsten en met seizoensgebonden producten uit “eigen hof” een lekkere maaltijd klaarmaken. Of kunnen we samen een teveel aan oogst inmaken om te bewaren. We organiseren ook regelmatig kookworkshops –open voor iedereen- om elkaar te inspireren in het maken van gezond eten rechtstreeks uit de tuin.

De groenten uit de tuin willen we ook benutten in onze maandelijkse volkskeuken. De volkskeuken is een initiatief van vzw Gemout waarin samen koken én eten een manier is om mensen samen te brengen en te laten kennis maken met gezonde en goedkope voeding.

Meer dan een ontmoetingsplaats

De volkstuin wil meer zijn dan een ontmoetingsplaats waar groenten en (klein)fruit welig tieren onder het oog van geïnteresseerde liefhebbers. We geloven erg in de heilzame werking van tuinieren en de natuur in het algemeen. “De Moutgaard” is ook een plek waar tuinieren, natuur, rust en het buitenleven kan ontdekt worden door personen en groepen die hier geen vanzelfsprekende toegang tot hebben. 

We denken aan jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg en -psychiatrie, mensen met een beperking, kansarmen en de vluchtelingen die in onze gemeente terecht komen. We willen een plek zijn waar jongeren die het even niet zien zitten in hun instelling of ziekenhuis overdag terecht kunnen om mee te werken, te ervaren en gewoon te zijn.

Voor andere mensen kan volkstuin De Moutgaard een plaats worden die hen kan helpen om uit hun isolement en eenzaamheid te komen (hierbij denken we vooral ook aan ouderen en vluchtelingen).

Ook naar de scholen in de buurt willen we een aanbod uitwerken waarbij leerkrachten de tuin als didactische buitenruimte  kunnen gebruiken (bijgestaan door een vrijwilliger van De Moutgaard).

Educatieve en ontspannende werkdagen 

Maandelijks plannen we een werkdag. Iedereen is welkom, om een of enkele uurtjes mee te werken, bij te leren en/of te ontspannen. We planten bomen, leggen percelen aan, zetten omheining, zaaien en stekken, … Of genieten van de rust en het gezelschap in de buitenlucht. Medewerkers krijgen ’s middags soep.

Locatie 

Volkstuin ‘de Moutgaard’ is gelegen aan de Jongensschoolstraat te Outgaarden (Hoegaarden) aan het voormalige voetbalterrein.

De site is gelegen aan de rand van een waardevol openruimtegebied in recreatiezone.

De makkelijkste manier om ‘de Moutgaard’ te bereiken is de Bostsestraat (waar Gemout is) te volgen en het eerstvolgende straatje rechts omhoog te nemen. U bent toegekomen!

Share
Read more

DE GEMOUTKRANT – JANUARI 2015

Beste GEMOUTier,

In deze nieuwsbrief een overzicht over het reilen & zeilen van een gemeentehuis in een deelgemeente van Hoegaarden.
Het “masterplan” van het GEMeentehuis te OUTgaarden werd gefinaliseerd & goedgekeurd. Aan de uitvoering van dit plan wordt komende maanden hard gewerkt om tegen de zomer een nog leukere & groenere locatie te bekomen.

Bomen

De winter is een geschikte periode om bomen aan te planten (indien het niet vriest), hetgeen we dan ook in overvloed gedaan hebben! Onder andere in de voortuin van GEMOUT kregen 6 fruitbomen hun plaats alwaar ze lekkere appels & peren zullen produceren. Iedere soort heeft een ander rijpingstijdstip waardoor we er lang van kunnen genieten, zowel als dessert als om in te maken. Tevens werd er een witte els aangeplant. Deze boom heeft in zijn wortels bacteriën die stikstof uit de lucht kunnen binden. Dit komt ten goede van alle bomen & planten in de buurt. Deze boom zal ook dienen als extra windbreker tegen de ZW winden.

Een ondiepe geul of greppel (swale) werd aangelegd op de contourlijnen van het landschap met als doel water te verzamelen. Een regenpijp zal deze “voeden”. De grond uit de greppel wordt als een dijkje naast de swale gelegd. Deze verhoging wordt zoveel mogelijk afgedekt met mulchmateriaal. Door beplanting en bomen te planten op de verhoging ontstaat er een natuurlijke diversiteit.

Bakhuis

Aan het kleine graspleintje aan de voordeur komt een lemen oven te staan. Iedereen zal hiervan kunnen gebruik maken om lekkere pizza’s of brood te bakken. De oven wordt overdekt & voorzien van een ferm biodivers groendak. Deze structuur zal organisch overgaan in een berghok voor hout en ander materiaal., uiteraard ook met groendak. Voor aanleg zal de fameuze Mier-Crew instaan. Volg onze “queeste” om van grijs groen te maken op: http://crew.mier.be

Theatervoorstelling @ GEMOUT

Vrijdag 13 februari 2015 – De Liefde in drie bedrijven
Theatervoorstelling van Kleine Prettige Stoornis

Iedereen is op zoek naar iemand.
Hoe kies je de persoon die bij je hoort? En hoor je daar dan bij te blijven?
Is kiezen verliezen?

Een stuk over scherpe kantjes voor lief nemen, liefkozen en gekozen worden.
Drie meisjes die weten wat ze willen en dat totaal overboord gooien. Drie vrouwen die schrik hebben om te vinden. Drie madammen op zoek naar iemand die het waard is gevonden te worden.

Want iedereen is toch op zoek naar iemand, niet?
Intimistisch theater, bij u op schoot gebracht.

inkom: 10 euro – glas cava inbegrepen / deuren: 20u00 / start: 20u30
gelieve in te schrijven via welkom@gemout.be

Ruilen van zaden, planten, …

Met dit initiatief willen we planten en zaden zo gemakkelijk en laagdrempelig beschikbaar maken voor eenieder diehiervoor interesse heeft. Daarnaast zorgt het uitruilen van plant- en zaadmateriaal tussen mensen voor meer interactie. Naast planten en zaden kunnen er natuurlijk ook zaken als beschikbare grond waar mensen zelf niet op kunnen tuinieren of mulch of andere zaken aan elkaar worden uitgeleend of weggegeven. Kom op woensdag 4 maart naar GEMOUT indien dit u aanspreekt. Laat ons zeggen na het eten.

Kweken van eetbare zwammen

Op dinsdag 31 maart vindt er op het GEMeentehuis te OUTgaarden een workshop plaats om zelf eetbare zwammen te kweken. Binnenkort meer info. Reeds overtuigd & wil u hier bij zijn… schrijf u in via welkom@gemout.be

Tot weldra!

Share
Read more