BESTE TIJDSTIP SNOEIEN VAN BOMEN: DE ZOMER

37/62
snoeien van bomen

Snoeien is de belangrijkste beheersmaatregel  bij bomen.

Daarom is het dan ook heel belangrijk dat dit op een correcte manier & juiste tijdstip gebeurt, want slechte snoei geeft een risico op latere probleembomen.

Bomen snoeien is niet hetzelfde dan knotten

Verwar snoeien niet met het knotten van bomen. Knotten is een heel ander beheer. Snoeien is meer dan enkel wat takken afzagen & is steeds een belasting voor de boom.

Waarom snoeien wij bomen?

In de natuur krijgen bomen soms een “snoeibeurt” bij een hevig onweer of storm.

Waarom wil een mens per se ingrijpen in de ontwikkelings- of levensfase van een boom?

Dit kan meerdere redenen hebben bv voor de houtkwaliteit bij bosbomen, veiligheid bij parkbomen of straatbomen, opbrengst bij fruitbomen of puur voor het uiterlijk bij vormbomen.

In de jeugdfase spreken we van een begeleidingssnoei.
Nadien in de volwassen fase is er in principe geen structurele snoei meer nodig.
Een occasionele snoei kan plaatsvinden na bv storm of andere schade.

Bij een slechte boomsoortkeuze of bij vormbomen blijft de onderhoudssnoei.

Tijdstip snoeien van bomen

We dienen meer uit te gaan vanuit het standpunt van de boom. Als algemene regel geldt dat bomen het best gesnoeid worden in de late lente of de zomer wanneer ze volop in blad staan, zeker bladhoudende bomen en coniferen.

Snoeien gebeurt namelijk het best op het tijdstip dat de boom onmiddellijk kan reageren op de verwonding.
Dat is – in tegenstelling tot wat nog vaak wordt gedacht – niet tijdens zijn winterrust, maar tijdens het groeiseizoen.

Voordelen van de zomersnoei

De voordelen van een zomersnoei zijn oa:
– weinig kans op sapstroomverlies
– goede afgrendeling
– goede wondovergroeiing
– minder kans op aantastingen,…

De nadelen zijn:
– in de zomer moet nog heel wat ander werk in de tuin worden verricht (oa gras afrijden)
– het zicht op de boomstructuur is wat minder
– meer snoei-”afval”

Slechte snoei is een risico op latere probleembomen

vzw GEMOUT helpt u daarom graag verder met het snoeien van uw bomen met het grootste respect voor uw bomen.

Dit kan ook steeds onder de vorm van een workshop zodat u nadien zelf aan de slag kan.

Wij beschikken over een lange driepunts snoeiladder & een lange stokzaag waardoor er niet altijd dient geklommen te worden.

Ideaal dus voor DIY’ers om zelf de handen uit de mouwen te steken. Dit materiaal kan nadien nog gehuurd worden.

Stuur een mail naar welkom@gemout.be voor een snoeibeurt/snoeiworkshop deze zomer.

handige website: http://www.bomenwijzer.be
bronnen: ANB & Inverde