Bomen beschermen bij werken

Bomen in tuinen, parken en openbaar groen zullen tijdens hun leven bijna allemaal moeten afrekenen met veranderingen van hun standplaats en beschadigingen tijdens het dagelijkse beheer of tijdens werken in hun omgeving. Verschillende incidenten kunnen op langere termijn de conditie van de boom aantasten of hem zelfs zijn leven kosten.

Gevolgen

Grond- en bouwwerken in de onmiddellijke omgeving van bomen kan leiden tot: bodemverdichting, wortelschade, verandering in waterhuishouding,… De gevolgen hiervan zijn pas na enkele jaren waarneembaar. Hierdoor wordt de link met de uitgevoerde werken vaak niet meer gelegd.

GEMOUT geeft u graag het nodige advies om de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen.

bron: technisch vademecum bomen – anb


Lees meer: