Snoeien van bomen

Snoeien is zelden noodzakelijk voor de boom zelf. Het wordt meestal gedaan ten behoeve van de mens in functie van veiligheid, verkeer, productie,… Snoeien is voor een boom altijd een belasting: elke snoeiwonde is een verwonding, een opening in zijn beschermende bast die hij moet proberen af te grendelen tegen belagers. Een zieke boom wordt niet gezonder door hem flink te snoeien. Door op een correcte manier en op het correcte tijdstip te snoeien, geef je de boom de optimale kans om de snoeiwonde zo goed mogelijk af te grendelen en infectie en rot minimaal te houden. Een verkeerde snoeitechniek beschadigt niet enkel takweefsel, maar ook stamweefsel!

Klimtechnieken

Wij maken gebruik van klimtechnieken. Daarbij positioneren en beveiligen wij ons door middel van touwen en een klimuitrusting. Het grote voordeel is de mobiliteit van de klimmer in de kroon: zo goed als alle plaatsen in de boom zijn bereikbaar. De kans op beschadiging van de boom is bovendien miniem. We maken nooit gebruik van klimsporen voor snoeiwerkzaamheden. Sporen veroorzaken talloze wonden aan de stam en takken. Ze worden enkel gebruikt om bomen die geveld worden af te breken of bij reddingsoperaties. De motorkettingzaag is geen snoeigereedschap! De kettingzaag wordt enkel ingezet voor het weghalen van zware afgebroken takken, voor het afbreken van bomen of voor het knotten.
Wij toppen geen bomen!!!
Gemout vzw helpt u van begeleidingssnoei tot onderhoudssnoei.

bron: technisch vademecum bomen – anb


Lees meer: