Boomveiligheidscontrole

Bij de kwaliteitsbeoordeling van bomen worden twee elementen onderscheiden: de algemene conditie van de boom en de structuur van de kroon, stam en wortels. De conditie is slechts een momentopname en zegt niet hoe de boom zich in de toekomst zal ontwikkelen. De structuur van een boom heeft te maken met de breukgevoeligheid en de stabiliteit. Er hoeft geen direct verband te zijn tussen de structuur en de conditie.

Factoren

Er zijn tal van factoren zoals windbelasting, kroonvolume en aard van de verzwakking die niet toelaten eenvoudige conclusies te trekken. Voor de visuele boombeoordeling maken wij gebruik van VTA (Visual Tree Assessment)

Frequentie

De frequentie van controle kan gekoppeld worden aan het risico. Doorgaans verloopt dit parallel met de leeftijd van de boom waarbij het risico op breuk of windworp verhoogt naarmate de boom ouder wordt. Jonge bomen: 5 jaar, volgroeide bomen: 1-3 jaar, aandachtsbomen: jaarlijks, risicobomen: 1 tot meermaaals per jaar. Bomen op drukke plaatsen moeten frequenter gecontroleerd worden dan die op minder drukke plaatsen.
GEMOUT helpt u graag verder met het nemen van besluiten.

bron: technisch vademecum bomen – anb


Lees meer: