Standplaatsverbetering van bomen

Om te kunnen groeien heeft een boom een standplaats nodig waar hij voldoende zuurstof, vocht en mineralen vindt. Daarvoor is een voldoende groot doorwortelbaar volume nodig.

Standplaats

Er dient te worden gezorgd voor een goede standplaats als de boom geplant wordt en een standplaatsgeschikte soort dient gekozen te worden. Verschillende factoren kunnen de standplaatsomstandigheden aantasten bv: bodemverdichting, grondwerken, het weghalen van strooisel en bladval, wijzigingen in de grondwaterstand en het aanbrengen of vervangen van verharding.

Problemen met de standplaats zijn voor een boom vaak de eerste stap in een neerwaartse spiraal.

Daarom is het van belang om bij de eerste tekenen van conditieverlies de standplaats te onderzoeken op mogelijke problemen met de lucht- of waterhuishouding, het doorwortelbare volume of de bodemvruchtbaarheid
Gemout vzw helpt u met het onderzoek en het vinden van een “remedie”.

bron: technisch vademecum bomen – anb


Lees meer: